Akademik Düşünce Araştırma Merkezi - ADAMTarih sayfalarına adalet, güven ve hoşgörü esasına dayalı Türk-İslam medeniyetini nakşeden Türk milletinin bağrından yeşermiş, milli, sivil, katılımcı ve manevi değerlere bağlı olma ideali ile yola çıkmış Anadolu-Sen Konfederasyonu, “Büyük Türkiye” hayalinin vücut bulması sürecine katkı vermek adına Akademik Düşünce Araştırma Merkezi’nin (ADAM) kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Hızla bir değişim ve dönüşüm içine girmiş olan bölgemiz ve dünyada, güçlü ve vizyon sahibi Türkiye için ülkemizin, evvela ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür alanları olmak üzere milletimizin dünya görüşü ve medeniyet değerleri ile tarihi tecrübeleri ve müktesebatına dayalı yeni bir yapılanma sürecine girmesi gerekmektedir. İşte o zaman bölgemizde ve gönlümüzdeki medeniyet coğrafyası başta olmak üzere bütün beşeriyete numune teşkil edecek bir “Büyük Türkiye” hayalini inşa edebileceği kanaatindeyiz.

Bu kapsamda Akademik Düşünce Araştırma Merkezi (ADAM) ülkemizin sorunlarına, milletimizin medeniyet değerleri ölçüsünü esas alarak ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür alanında ilmi kriterlere göre çözüm üretmeyi amaçlayan bir Anadolu Sen Konfederasyonu kurumudur.


Mustafa GÜÇLÜ

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU
GENEL BAŞKANI

 Okunma Sayısı : 589         30 Haziran 2020

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 609599

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.